Ιχθυομορφισμός ερυθρόδερμα Brock: η θεραπεία, τη διάγνωση, φωτογραφίες ασθενή

August 19, 2017 κληρονομικός

ανήκουν στην κατηγορία των ασθενειών του δέρματος ihtiozimorfnaya ερυθροδερμία αντιπροσωπεύει μια ασθένεια που επηρεάζει το ανώτερο στρώμα της επιδερμίδας με σχηματισμό μιας θέσεως φλογώσεως, οι οποίες καλύπτονται από πολλές μικρές φυσαλίδες και αποξηραμένες νιφάδες.Είναι μια συγγενή μορφή ιχθύα...

Συνέχισε να διαβάζεις

Φυλλώδης( στοιβαδική) ιχθύωση: η θεραπεία, διάγνωση, φωτογραφίες των ασθενών, το ICD-10 κωδικός

August 18, 2017 κληρονομικός

βλάβες του δέρματος που συνοδεύεται από σοβαρά συμπτώματα, γεγονός που μειώνει σημαντικά την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.Και μεταξύ των ασθενειών του δέρματος θα πρέπει να διαθέσουν με πλάκες ιχθύαση, η οποία βρίσκεται σε γυναίκες και άνδρες, μπορεί να επηρεάσει το ανώτερο στρώμα της επιδερμίδα...

Συνέχισε να διαβάζεις

νόσος του Darier( ωοθυλακίων δυσκεράτωση): διάγνωση, θεραπεία

August 18, 2017 κληρονομικός

Με τη θεραπεία ασθενειών του δέρματος, ασθένεια Dere ως ποικιλία συγγενών ιχθύαση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μορφή δυσκεράτωσης που συνδέονται με ελαττωματική διαδικασία κερατινοποιήσεως του ανώτερου στρώματος της επιδερμίδας.Η έλλειψη των στοιχείων και ο επιπολασμός της νόσου δεν μας επιτρέ...

Συνέχισε να διαβάζεις

Ιχθύωση: τα συμπτώματα, τη θεραπεία, τη διάγνωση, τη μορφή

August 16, 2017 κληρονομικός

Με τη θεραπεία ασθενειών του δέρματος, ιχθύωση είναι μια σοβαρή αλλοιώσεις της επιδερμίδας του δέρματος με σοβαρές εκδηλώσεις και ένα πλήθος των συνοδών συμπτωμάτων.Οι τρέχουσες θεραπείες με τη χρήση ναρκωτικών επιτρέπουν πολυτμηματικοί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις δυσάρεστες εκδηλώσεις της νό...

Συνέχισε να διαβάζεις